انتشارات شبنما انتشار و چاپ کتاب‌های آموزشی، فرهنگی و علمی به شماره مجوز رسمی 13555 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران مدیرمسئول: امید طاهرنژاد(مدرس دانشگاه آزاد اسلامی) 09100740993 http://shabnama96.mihanblog.com 2019-06-17T10:22:43+01:00 text/html 2019-05-23T07:52:10+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) آموزش گام به گام تایپ شعر فارسی http://shabnama96.mihanblog.com/post/111 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361387350/Logoo_Amoozesh_01.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">آموزش آسان و گام به گام تایپ شعر فارسی</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">جهت دانلود رایگان فایل بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8361386592/Amoozesh_Taype_Sher.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8361388468/Download_Shabnamaa_03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div> text/html 2019-04-09T08:16:17+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) کتاب « 1+5 در میسان » توسط انتشارات شبنما چاپ شد http://shabnama96.mihanblog.com/post/110 <div><br></div><div><div><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8356922900/3981060_Meysan_Velayati_15.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><br><br><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8356922284/3981060_Meysan_Velayati_14.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315426118/Download_01.jpg" alt="" width="469" vspace="0" hspace="0" height="117" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="3"><br></font><br><font size="4">نام کتاب:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1+5 در میسان _ ستارگان 1<br><font color="#CC0000">نگارنده: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خاطرات محمدنقی ولایتی از سال های دفاع و اسارت</font><br>ناشر:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبنما<br><font color="#990000">تعداد صفحات:&nbsp; 292 صفحه</font><br>قطع:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رقعی<br><font color="#990000">قیمت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 40000 تومان</font><br></font><div><font size="4">تلفن تماس: &nbsp; &nbsp; 09127564990<br></font></div><div><font size="4"><font color="#990000">کد کتاب:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3981060</font></font></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2019-03-29T04:52:47+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) کتاب « راسخون 4 : دانشگاه حلال مشکلات کشور » توسط انتشارات شبنما چاپ شد http://shabnama96.mihanblog.com/post/108 <div><br></div><div><br></div><div> <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8355997450/Rasekhoon_04_1w500.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><br><br><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8355997634/Rasekhoon4_Daneshgah_01.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315426118/Download_01.jpg" alt="" width="469" vspace="0" hspace="0" height="117" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="3"><br></font><div align="right"><br><font size="4">نام کتاب:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راسخون 4 : دانشگاه حلال مشکلات کشور ، بیانات مقام معظم رهبری<br><font color="#CC0000">گردآوری: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صدیقه رحماندوست</font><br>ناشر:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبنما<br><font color="#990000">تعداد صفحات:&nbsp; 47 صفحه</font><br>قطع:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جیبی<br><font color="#990000">قیمت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 10000 تومان</font><br>تلفن تماس: &nbsp; &nbsp; 09127564990<br><br></font></div><font size="4"><br></font><br> <br> </div> text/html 2019-03-28T03:18:46+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) کتاب « راسخون 2 : من انقلابی ام » توسط انتشارات شبنما چاپ شد http://shabnama96.mihanblog.com/post/107 <div><br></div><div><br></div><div> <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8355996134/Rasekhoon_02_1500.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><div align="center"><br></div><br><br><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8355995776/Rasekhoon2_Man_Enghelabeeyam_01.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315426118/Download_01.jpg" alt="" width="469" vspace="0" hspace="0" height="117" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="3"><br></font><div align="right"><br><font size="4">نام کتاب:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راسخون2: من انقلابی ام ، بیانات مقام معظم رهبری<br><font color="#CC0000">گردآوری: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علیرضا اسدی</font><br>ناشر:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبنما<br><font color="#990000">تعداد صفحات:&nbsp; 43 صفحه</font><br>قطع:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جیبی<br><font color="#990000">قیمت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 10000 تومان</font><br>تلفن تماس: &nbsp; &nbsp; 09127564990<br><br></font></div><font size="4"><br></font><br> <br> </div> text/html 2019-03-27T14:06:33+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) کتاب « راسخون 1 : راهبردهای اساسی پسابرجام » توسط انتشارات شبنما چاپ شد http://shabnama96.mihanblog.com/post/106 <div><br></div><div><br></div><div> <br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8355995384/Rasekhoon_01_1400.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br><br><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8355991376/Rasekhoon1_Pasa_Barjam_01.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315426118/Download_01.jpg" alt="" width="469" vspace="0" hspace="0" height="117" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="3"><br></font><div align="right"><br><font size="4">نام کتاب:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راسخون1: راهبردهای اساسی پسابرجام ، بیانات مقام معظم رهبری<br><font color="#CC0000">گردآوری: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امید طاهرنژاد</font><br>ناشر:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبنما<br><font color="#990000">تعداد صفحات:&nbsp; 63 صفحه</font><br>قطع:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جیبی<br><font color="#990000">قیمت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 10000تومان</font><br>تلفن تماس: &nbsp; &nbsp; 09127564990<br><br></font></div><font size="4"><br></font><br> <br> </div> text/html 2019-03-27T13:38:11+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) نیازمندی های انتشارات شبنما ، انتشارات شبنما به همکار نیاز دارد http://shabnama96.mihanblog.com/post/105 <div><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8355993784/Lohoo_01_400P.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><font size="5"><font color="#FF0000"><b><br></b></font></font></div><div><font size="5"><font color="#FF0000"><b>با ما همکار شوید!!!</b></font><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div align="justify"><font size="5">انتشارات شبنما به ترتیب اولویت در رشته های زیر نیاز به همکار پاره وقت به صورت «دور کاری» یا «کار در منزل» دارد. جهت فعالیت در هیأت تحریریه انتشارات شبنما رزومه و عکس پرسنلی خود را به پیام رسان انتشارات شبنما ارسال کنید، سپس با شماره 1135 855 0912 تماس حاصل نمایید:</font></div><div align="justify"><font size="5"><br></font></div><div align="justify"><font size="5" color="#CC0000">1- تایپیست فارسی</font></div><div align="justify"><font size="5">2- تایپیست انگلیسی</font></div><div align="justify"><font size="5" color="#CC0000">3- تایپیست نت موسیقی</font></div><div align="justify"><font size="5">4- ویراستار فنی و محتوایی</font></div><div align="justify"><font size="5" color="#CC0000">5- بازاریاب</font></div><div align="justify"><font size="5" color="#CC0000"><font color="#333333">6- طراح جلد</font><br></font></div><div align="justify"><font size="5"><br></font></div><div align="justify"><font size="5">شماره پیام رسان انتشارات شبنما در سروش، تلگرام، ایتا و...</font></div><div align="left"><font size="5"><font color="#FF0000">09100740993</font><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">ایمیل انتشارات شبنما</font></div><div align="left"><font size="5"><font color="#FF0000">Shabnama96@chmail.ir</font><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><br></div> text/html 2019-01-26T08:57:44+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) طرح ۴۰ انتشارات شبنما: طرح تخفیفی چاپ کتاب http://shabnama96.mihanblog.com/post/97 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8350158442/Tarhe_40_02.jpg" alt=""></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);">طرح ۴۰ انتشارات شبنما:</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);">به مناسبت فرارسیدن سالگرد چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران، انتشارات شبنما کلیه خدمات مرتبط با نشر کتاب خود را با ۴۰ درصد تخفیف ارائه می‌دهد.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);">نویسندگان و پژوهشگران ارجمندی که در بهمن ماه اقدام به عقد تفاهم‌نامه نمایند، از تخفیف ۴۰ درصدی برخوردار خواهند شد.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);">09128551135</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(225, 225, 225);"><br></span></div> text/html 2019-01-19T04:38:13+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) معرفی کتاب های ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران و دهه فجر http://shabnama96.mihanblog.com/post/95 <div><br></div><div><br></div><div><div align="justify"><font size="3"><br></font></div><div align="justify"><font size="3">انتشارات شبنما ضمن تبریک فرارسیدن چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران، به اطلاع مراکز فرهنگی می رساند تاکنون کتاب های زیر مرتبط با موضوع انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است.</font></div><div align="justify"><font size="3"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" color="#CC0000">این کتاب ها دارای پرسش های چهارگزینه ای از متن کتاب و پاسخنامه خام می باشد. علاقه مندان می توانند جهت برگزاری مسابقات فرهنگی و کتاب خوانی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی از این کتاب ها استفاده نمایند.</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">روابط عمومی انتشارات شبنما</font></div><div align="center"><font size="3">09127564990</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#993399">نام کتاب: </font></b>عطف تاریخ، آشنایی با انقلاب اسلامی ایران</font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#CC0000">نویسنده:</font> </b>ناصر ترابی<br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#CC9933">ویژگی: </font></b>در قطع جیبی، دارای سوالات تستی و پاسخنامه</font></div><div align="right"><a href="http://shabnama96.mihanblog.com/post/68" target="_blank" title=""><font size="3">جهت مشاهده طرح جلد و سایر مشخصات کتاب کلیک کنید.</font></a></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#993399">نام کتاب: </font></b>برکات انقلاب اسلامی<br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#CC0000">نویسنده:</font> استاد محسن قرائتی</b><br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#CC9933">ویژگی: </font></b>در قطع جیبی، دارای سوالات تستی و پاسخنامه</font></div><div align="right"><a href="http://shabnama96.mihanblog.com/post/84" target="_blank" title=""><b><font size="3">جهت مشاهده طرح جلد و سایر مشخصات کتاب کلیک کنید.</font></b></a></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#993399">نام کتاب: </font></b>اسلام و انقلاب اسلامی<br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#CC0000">نویسنده:</font> استاد محسن قرائتی</b><br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#CC9933">ویژگی: </font></b>در قطع جیبی، دارای سوالات تستی و پاسخنامه</font></div><div align="right"><a href="http://shabnama96.mihanblog.com/post/85" target="_blank" title=""><b><font size="3">جهت مشاهده طرح جلد و سایر مشخصات کتاب کلیک کنید.</font></b></a></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="3" color="#993399"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#993399">نام کتاب: </font></b>جایگاه امام و رهبری در جامعه<br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#CC0000">نویسنده:</font> استاد محسن قرائتی</b><br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#CC9933">ویژگی: </font></b>در قطع جیبی، دارای سوالات تستی و پاسخنامه</font></div><div align="right"><a href="http://shabnama96.mihanblog.com/post/86" target="_blank" title=""><b><font size="3">جهت مشاهده طرح جلد و سایر مشخصات کتاب کلیک کنید.</font></b></a></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><br><div align="right"><font size="3"><b><font color="#993399">نام کتاب: </font></b>راه امام<br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#CC0000">نویسنده:</font> بیانات مقام معظم رهبری</b><br></font></div><div align="right"><font size="3"><b><font color="#CC9933">ویژگی: </font></b>در قطع جیبی، دارای سوالات تستی و پاسخنامه</font></div><div align="right"><a href="http://shabnama96.mihanblog.com/post/92" target="_blank" title=""><b><font size="3">جهت مشاهده طرح جلد و سایر مشخصات کتاب کلیک کنید.</font></b></a></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div></div></div></div></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div></div> text/html 2018-11-11T08:47:04+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) تلاطم بسیار شدید بازار کاغذ و نشر کتاب http://shabnama96.mihanblog.com/post/93 <div align="justify"><div align="center"><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTExMWFRUXFxUYGBgYFxgYGhobFxcXFxUXHhgYHSggGBolHRcVITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGBAQGy0mHR8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS03LS0tLS03Lf/AABEIALwBDAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAMEBgcCAQj/xABBEAABAgQEAwYDBgUCBQUAAAABAgMABBEhBRIxQQZRYRMicYGRoTKx0QcjQlJiwRQzQ+HwcoIVU2OSohYkc7Lx/8QAGgEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAIDAQQFBv/EACIRAAMAAgMBAQADAQEAAAAAAAABAgMREiExQVETInEEFP/aAAwDAQACEQMRAD8AzRU4QKVodomYbOOZglSSf1DSAYCllKUipraL/gkyhpAQEgqGpOkI616Mp2F5HAn1JC0kUhxUs638aSOsOtTjg77KgDuNj5Q/L8YknK+2AdDa3rArlmuGiFOYgGm1LroDA/AOKXQAX0koNwocolccybT0sVsGhsSmAnDU4OwShYqLi8Zb14Eo03CsVbdFULB84PyRJvGU4bKJbeS42rKDqmtjGo4Q/VEbNbMa0FW6xKbMRELiShUNsUkJMOCGkmOwY0DqOhHMewAex7HkKAD2FSFCgAUKFCgAUKPYRgA8hQoUAChQoUAChQoUAChQoUAChQoUAChQoUAHyJJAtoCtFq9hB6VeAR3h5jWK8t+tK+A8NILEBQCQadIhXZWAvh80rVJqOUPB5RKvcG4iGyyUgGnmInYckLzZtecS0XRx24GlU8xqIFB5LalJOlagjrB2bw+lxAGew3Oesan8Zjj8CbE1VNQa+EXjhzGqtiMwlcAfHwkkekFZWSmU90ulA6W94aaSEeM1g48hF1rSkdSIiOfaBKpskqcPJCSfeM4XLSqLuuZz1JUY8VxDLtijTRV42EDyv4PODZrfD/F7cwooKFNq/CFU73gefSLMh6MH4e4oSpwtvJCELIyqTYpVsa7bXjVsExQkhpwjtAKpVs4n8w66VEPjyb9J5cLgtCVx6FRFbch8GLEB2sexwDHQMAHsKFCgA9hR4I9gAUKFCgAUKFCgAUKFCgAUKFCgAUKFCgAUKFCgAUeGFWEYAPk/inAXpJ3s3RavdWNFDbzjiVmL1rUR9AYk1LTILL6AoGwzb/6TGX8T/Zw5L1claut65PxJ+sJUMaaB8rNE0peJbbZKqju+EAMOniCUkUI1B1ggmZUTrEGjplhstIF1qr4mE3OtJ0FYrynj1h+XJOgheJRUGJjGV/gSE+8AsQeW7ULWa+NPlBNMmtW0eKwU1uaRnSH2Ut4FCqK9YdUve0W+ZwFoi6gonasesYUiwKAaaWjVaF20U0zAi78I8ShSUsPKIAILTtboVsK8onS2DpVbsxQ9Ip+O4SqWXUD7sn06QJphz31RvmBYsXKtuUDqQK00UPzp6H2g8lcYVwnxGVFDbi8q0/yXTt+hXNJjW8BxgPJIPddRZaOX6hzSdjFovfTOXLi49h9JhwRGbVD4MWIndYQMeQhAB0I9jkR1AAoUKPKwAewoYfm0IHeUB4mBzuNg2bQVdTYe8K7SNUthiOFvJGpA8TAFT7y9V5RySP3MQcWaKWlZRU+p8Ym8qGUFvBhREw1/O02r8yEn1AiQVRVPaFO48Jhl58JFVEAcyaQFmuJ26lLSVPK/T8Pmo2hXSRqlsPFUQcRxhlgVdcSnoTc+A1MAHnJx74nAwn8rd1U6rP7CGGsHZbOamZW6lHMfUxN5fwdY/wBH5ji9agTLsKKQKlbndT5DUxZ5R/OhK/zJB9RFUnXU9mpI3Bg3w09WWaP6QPS0ZGXYVHRX5uSWCLdoivgpsUpVPOE04ppKRmLrdhX8Seqok4g46HEpZua98/lESXZXunIAKmq7Vzcx4mO19HImUjjXhBt9JmpegcFyBoseHOKC0oV+G8bQ0tDYtUJUaBH5OnQRmfHkqlh/OLJcPkDv6xz3K+F8eT4CL10EPyjpB2EQUvg7xHYmqKIV5GINHSq0XCUUDuT5xOShJ2isSUzQVrBySmqjSsTqSk5Nkt6WSRcWiIHS1qMydjuOhh5WIg90ikchY0NwdDEtNFPTlPEuQfCgGtPi/aHy41OIUABmA7yeh0IivYzhqScwED5PGP4RwKy5jpa3iIqtUiNriRMUwtUurcoOh5RYOF+JVZkhS8rqB924dFDdpfMHaHv+ItzrasqaH8STqOR8Ir8jw24t/sc6U2zJJ/EBy6iGT/fRlac6Zv2B4n2zKHKZSoVI1odCIJKnUJFVKSB1IEZrhmAvobS2qacyjZNE+4vBFvDpVv4zmP6lFZ9DWK/yNHM4Wy2ucSSw/qBR5JBV8oZVxJX+Ww4rxASPeArU6kWZZ8z3R6axJlnZkrTUJIUaUSKZetd4z+RsOAewnEVu1zt9mQRata16wSrAVanBMNNpT92EOKcXtUkBApzJB8BWOHuIEVISlS/AfuYpzU+i634Hq2gDicy4pZSleVI1pr6xEexp8juoSgc1GvtFffxmaqUtoQ4SfjJokdKDWI5MyfhSMbLA3KJF1XPMmvzhqZxdhuxUCeQufQQHThrzl33yR+VHdH1MSmVSzFkAZuSRmVEdj6SJIxF9f8trKPzLt/4i8dmRWsEuOKUaHup7qfrER2amHLISGxzVc+mgiu8X4u5LSjnZzVXqg7Egbi2kC9D/AAuOB4601KoDqwFJzJpqTlJGkePY/MO2YbCE/nc18kj94z77KnO2ZcccOdYXqq5veNAU+lIuQB1h+VeBUrfQwMNznM+tTp6nu+SRaJqFJQKJAHhFWxfjiTZJSXM6vyoGY+0VWf49mnDSXYyjZSzU+gjAUtmmTE7Tp1MVfG+M5ZqynQTyTc+0UV2Snpm7ryiD+FNhEmT4MSLkVPWFbX1jqUj2b49ecOWXZ1/EqpPpGg8CYpMIk0JdbUV5laU0JqPnFYkMKbauaW50FIlf+tWGu4kKXTdIt6k3jE/wKDuH48lK6VzVJzeMezHF7mZaUMUymlSfeKrJNnPrShND15GCLKlhwBw73+se2pWzw6q9FgffCkBwg0XZXPNsekZ39qTxVKoJ1C6elo0QrCmVUFiTTygDimA/xUs4hYvcj5giOep7Z0Q/0whM05WlTExibcSsJXeOp/DXGF3FQDrEMrJVmJiejpTLJh+IgGhsDFpw1++sZ42uD+CT18p8vpCXPQ012XxyRS7Q1IPTfxiYrCAEUCj4iBOHTfWCc0orTQKKTsQf23Ec3np1LtAuYZWkZV35K5/3gI/KhViIODEiPuZhNDsrY9Y5nJBTffHfQfUfWGmfqFqvjA0kOwOe1vKo3FYfncUQ60HWTR1paFAHUXofEXjvE2AplSgbW/eK1JyYCgakCtz0/eH1vtk/8NTkC88AXHDQitE90QZk5JCb0v6mKIeLUoFEpJPU0HoIHz/F76hQEgckinvCdG6ZqypxtGqkjxMHpFFBXcxlf2dYS68v+LmAcoP3SSSSToVmuw29eUafLv1rFoRKxjifFDLyr7qRVSGllI1qsjKgdRmIirIxhkBAcm0BSwkBCKFRKqd0AVJMTOMcTbShLblaPOZBvpf55Y84P4Dl5Japx1NXiO7W/Zg8h+c89vWJvVPsZdIm43Ly8nLOPvBS6JByk3USQEtgHmaV84BYD2xaKv4fsaqJAUqo73hfrE3inBXsRcZZKi3LpUHn17mh+7aRsSbknbrpA3FsVcmnFIlnA3LNEtpKbqUUGi1VO1RQc6VhLU62NO/CfMKSkVmHgB+UHKPTUxFbxhOkswVfqV3E+PMwPTKS7PecUCrmtVSf3jh/iRIs02VdT3R9faIbb8KaQUVLvu/znSB+VHdHrqYZnpOWQ0tBCQFJIvcmo9awHM9Mu7kD9Iyj1NSfaJclhBJqpV+mvqbxnE0pnBT82y87KS+TOsFSCvfLy67QHx/EZ1TikTK3AsGhSbD0G0GXXly89mA77bhUiu4/EjzEalj/AA/L4iykrTkWUgpXopNRoeY6R1Jit6KDwLgMu4x2qiK1vUi0Hpmfw9i2dKjyQMx9tIBSfBvZqW0458NKgEhJBrRUTWxh8v8AEpFeWp9BEX6MOHigqtLyqj1Xb2ECp/GX6kOOBJ/5bQv5q2ibO42h1tbcu24CUmjmXKBTrrASTkQACdYVvSHiVRx9678RITyqffnEpuQSBQxJbTyh7IBqQPEgRJ034W0kWDE5NTajai07bEfmEN4XmWtKisKKzlV0EW3irD+1bzJs4kEpI+UZ7w1iOWbCVj4qgeMfRI8Hov6GATkSKJEMrl1ND4wKE5CdKb5oWNzn8LLqcqO0/COZ5RUlcbJmh2bqOyrY10V5wiQNDGOSLTq1EIsT3htXciKDj3DBbUC1dJ0G4jS5eQcKqIUMp/MdOghl3DuyXld7xOh2vtELpItCaXZUOHODioZlHMr8vL6xIxXBspunKRuItKX+yVVNiP8AKQXQluZQTQZhqIhyHM6lX6GkWPDpsKF9Y5xjhRVczR8oDJzsqo4kpO3IxO0dGKyxzsql1NFXHuIYabel6f1Gjof8+UcSk+KXMGsAqtakk1RS/jsR1hIviPklNbK5xDLo7PtWzQKNCP7bGK/KSebUxd8fwQmqfhrcEaGKm/hj7VcwtzGkWbJIbZkEBRJItBXBMGD7g/5aaZjz/T4n5RAwjD+0UBUkk+Q6xoEq0hlCUIAAH+VhJltjVWkGpZwJASkUAG21NonSi6JgGw4ACelIIlzK2drH1P8AeKt6RH1nsrINLcbmHO8puvZpOgUo/HT81LCJuKzeZSW6/qV+3tUwMkXRUAnup16AamG2XCvM4dXFWHJP/wCUHrHPdf10iiW3tkLj/iRUvJK7M5XHAW2r0ygjvL8Qn3PSMq4VfmQ32SD92NxY15V+kGeNHxMzCiTVDfcb5U3Vfmb+FIOcL4KmVllzU8rsJdJBAPxrqLAJ1vsNT7wy21ofqeyPhnDbjpzKVQC6lHQeepPSCzGEIB7qbczqevTwirYz9qocIblmAhsEBIWeZpmIGpg4ZB10fevKIP4UnKPaFqOPpqe+whMz8qx/NebR0rU+gvAWb+0OXRZhpx08yMqfqYae4ZZTcJHzMRzhiU6CMTlfDeOwdMImZ5ztS2hs7GtNOkWacxadbbAC0AgAVCamw6xFk3Q3ckDxMQ8Zx1rKRnBPS8DbYyRNxKTziW7V5RW4SXFVyggJqEW0EP0wyW+JxoHxqfaK7hoOJJSyqobavXQq2HpeDcvwjIM3cU2OqlD941L9EYpnjWTSMrSFu7dxNB6mAb+NyyUhXezH+lSqhfQ7Dxh7inFJJCEtysw0mtc6kpUtQtYJyinnWAuC4WlaQsGtd9/PrBUyp7RsNt9HbmKzDtmx2Sel1eZ0EcjAyrvKBUTubn1MWWVkEpGkTUI6H5RB5NeFuC+mlT7tIyfiVgysyXBqSVIPj9ItJ4oBbFUntBa+njFexZaHxRyqr3I25+UexGZHjvFX4CF45NT7qQpObKKCmg6mLNheApTRTiQVDntBPCsObabAaAA5jUwTDYpelYneV10i0xoHNsqKqkWBqByiRMyvaJyqr0PKJyEWhHIAVKIAGpJiGiyKdOJW33FitNFc4jszi0KzJN4n4vxLLqSUJbU5sCBQW6xVTiJO1IdYqYvB+mkYZPofTW2YaiHJ7Dm3UlDiQoe4jOpOecScyDcRccK4oS5RDoyL0zbGJ5cVSuh5kEPcMLbUchzN+4iXLnLYVFPWLMCYhTjbKz3hlVzEckZN+lan8G2MTChkdFRsobdY4mUpAoaKB6Vr5RAnE9l8RBB0I3hmXnylSTSwNRF5lvwRLYdkuGUoTnbstVyk/LpA+ZKkrIIIMWOQxlC6ZhlPPaJj8o24nvJBrv8A54wy3PorRV21kJ8/lc/IwSm3e5TwHvHE7hS0ZaXFqHfWv7RDnV90Xv8AvQw11/VsWV2eqd7gA1cUE+Van9h5xxxMp0tfw8uCXnQWkU/Cmn3zpP4AAaZjS5hqXV96k65ALdSbe9IJNzSlL7JFqVClaEnVV+VaxyzSdFmtIgYTw3KySO3mFh5bKcynFCqG8o/Cn8SthudoyPj7jN3EHqnMhlBPZtnb9atis+0WnjbjBDilS6KlhGih/UUNV/6eXrvFR/4MlQDzyuwZOmcUWsfoRqa3vHZDJUgVINLcIQhrtFHQJqVe0bDLz62mUdu2S/lALTZCjbdSh3U+tYqvCE+S8luTllJZ0W6R3ldSo6X/AAi8XLEMYk5T+YoKX+UXPoNYlkbb0UjwH9tiD1cjKGkc1H9zqekR14DML+N80/SKR49x+tw0YlXHDtaw8ANIiTuK4mfibbYrso1X/wBnxDzFIziNyCDXCzI+IqUepJhvEcOlm0EEJT5gfOAK2513431gck90e0DcSwKhSVLUrnUkn3jdL9DbJ7qTMKDMsrI22BmUgkVrtUQ8zwSg3dWT1UfrAHtHgT2JLSfh7u9N45/4e658a1q8VExvn0zW/ha1YVhzHxutA8swJ9BDsjPSqiUy5qBrYgX0pXWK1K8Pp3EHMKwwINUC+hprEbaaKSmg2I7CusQn5hKLrUE9VED5xEVj0uP6tf8ASFEeoER4MpyQSm7kAQxNdwWseUdy6+9DM5mzVIrHTItTs7lZt2gAUQOkFWuKFoRRaMxFs2/nEKQy76xxNBJITzOkUVbeidY1rYSannZjvJJSiHpaTSr4lEprua3h2TlVrSEgZU9IlsYOUKFEnIbqO9RvHWuKJ6IJlVJdAKAWjvSlIIqwhChTswoHekEn20rRkWqnXS0CF4miVSUqdCx+EC58IXnvw0rnFuAJlcjiD3VGhTyMDKhSRaij7w9i2KOTSwSDkToP3iRIS6RetT12hMuXUmylsPYfNrSgBw1trD7jiaVJ84BOOlRon12iQuUWsDKdN9o8xztj09EhxxpwUOu0R2sOUTRJ9YbkcHWVAufDWD8qotkIcHdPwqHyMdmNVIqbBrBW0crgoNjtFgkZ0oAvmSfY1sYcKAoFKqEQIlzkcU2dtPCKKlX9WZS+lyZUFEEcvnArH8NSqhTY+x0j3D3fxQ5ic0MoO9z7V/aOTN/VNBK7KmhSkGpHez1A5kGiPKtPSO8WeLLQYbu+6mh1JynWtPzfWCaig5c4+Cij/tvTzNoq+N4yZZZypC5x6/MNJPwgDnSw9YjjHYNXJNsk1CFzCdSoVaaOtKmynBy2hjD+G0vKMzMEuAXK3K5PJO8TW5Lskpem8zriv5TCdVHw/CnmowEx7EXFqq8QtSdGUEhhqosDQ94/OOmXT8FaRYm8YC0qbYSpKU2zADSl6/hbHSIDMlLIOZdHFHmqtT46q8orEtMF1xLal1OgSkUSm3IWHpW2sWiVkUoN3EpJsQDVRI1BpVRPSMtcRp00TnMTKE0zhpP5UjJX07xgYMUH9KXW4eZFB7wSl2GhQgV1vl0pzrpDynKaWG1vpaJ8l9Y3F/gDWJ5dw2husBeI5OZbaLinQqlLJEWrE+0KTkcUDS1kgfOsVOZkZlYPaPE9NovFJ9k6T1oY4bnkKQQ4oAg72gwMSlUgntUmnK8UqSk8xUDsaQUZwtMNczsyKrQdPEbZ/lNLX1pQRCmVzDqsw+6HIKN/ECOpZmluUE2ZeJNqfCqW/QS3g1TVaySdafXWJacEa3Cj1rBhpgRKSwIm8rGUorzOPtnU0OnnBhgurHdSojwiMMGZNCEAKG/WLhw1NADsFEZhdPUcorkeltE5bXoFbw5+lgEk6VgxgGEtJVR1eZ3U8h0g+7hoWpK65VDQ/tAjEQpquUd+up1PWJxk2zKbZNn8RLKe6ASbAQIXjz6iUqIHKkeSaDQqcIUs+w5QPmlUUDSp6R2N9CaJLs0TcqJ8YgPhJOgiUzIOK17o1uYnymEJrZJUee0c/PsTiwVKyy12Qmg8IJMYUlOtVqPLQQcEjlHeUB+kRDmJlQBDYy8jv4xnF16MmkNmWaZFXSE/p5xAmMUUqzaaIgOZd1xZK6r1vE9kAI5ER1Y8cobRZEEpbCjsBWExOJUq+nIw5JPBTY3tHL8mCBlsquo2gvSHQ2uWczFTaqgnQ6DpAicmyl8EfEkUVBmemS2nW+g684AG5zbxy1embstuHvW8rQ1iKqqSOf1ED8KmdU+YglOIpk50P9onlrlGxI2q0DcRd7NtToGbKahP5jWqU/8Adr0EBMJw3sQZl6jkw4SoA2Fd1H8qE2HoIsMygEjNXKi5G5UbADreg8YD4q4pVTXlUjQAaJTyArrzvrEOXFFpnkyt4/iVCuhK3FWWv4f9o3QjYITfnStYqcypVKOEJFbAiljyQL+Z6VJi2Yi0ANcg2VvfTKDp46wHZwV5Sx2bRzVBzL1BCgQq4JBsNQLbx24GuPZPKmmMyShTutqUNDmIQmiqi4SLDQ3peCbTjtDlKEgKykJTmNrA71PhBKV4NdI77oTl0ASCaA1p38xTz7tIMNcFtEnO4+4f/lUnXw1hMlR+jQwCiWUVUU46vlfIKegiQJYI0RU81HN8jFja4PlAP5IV/qUsn/7RLHDsqn+g0P8AaD7mOWqXwrzRUnXKiyWyfFz5CKlicu8Vn7yxvRIIA6DNfzjXU4UwnRpseCUj5CBnEmCNzDJbT3F6pULEH6RfFeiN6fhirEx2TxCq0rQnfxg2rFmU6EnwECuIcCmJYpU8hQQokIUr8WWmam9LxBQkHcR3VKpJnPNNdFqkMSQ4o5QbAawaZc6RTcDXldF9bRdWqjaOXLKTOiHtEptSolJUYjNqPL2iSh0009oi0Psju1DppoYBYxiym3kLQrvII8+Yia9MFROWpMQ14ahIK3DfWOj0nbNTwjEhMMpcQdQKjkd46xCVzgEGih79IzbgniLsXihVmlmngdjGnzMy0hOZagBrrC/wtMjzAUzhgSalRNdh8odblQkVplHMw1/60lc+RN6/i2rAnjmWeeSlbK1WHeQDYjmIZy96YciZO8SSjNiS4obDSBZ+0JeYBLWVG/OM+CjvrvHaFGKKEhG2azKgvjtmFlW5STp0pBbC3ULOVQKV7g/5eMn4bn3mXgptWXmNj4iNNYfZnBTN2byeVjXpzhbTS2C9C6pAIOZAralNqbmBcxhwVmyCl994baxNxg5Hz0Ctj48jBdp8KFUqjmWepfR1LzsrkktbTgQRQE68osqlFIzEV2qIjziE5SpV6dLxCcxBfc+EoVagirz8mtmArEXnFuKJ0G3KGkq/tEh55KnVDoPWI7th5wXO1sNEnCVHtUnYXP7xZJxVVg8h/eAEk3kTXnpBUOWBOtL/ALRy770Pr6MzjlBTxPmdT+3rAwNlW2vz2tvTl+8EVptfcgetomS8uBE8npSXpAyWwZNcyrm/jcXvt5X6wUalEgUFEgbCw5xExfHGZcVUoZtki5PQARTsZxybdtmEqg0pnu4d7Ni/rrDxFULT/S5TuLSzH8xxI6VitzH2lS+bKy246qoslPPWA8jwYt7vdi47/wBSZUW0aWPZg5iNLGmkPvN4dLVRMTZcIAPYywDaK8qoGY33Jjsj/nn72c9ZPwcc45nFEBMu23fRxZJUmpAISnvA25RJZOKupzLdDDda5ihLdBXSq7kUptFde4zygokpVthJqM2XMsg/qvfzhuWxeZWBnCHALAONoXTyIh3ErxCcm/oZmsSlmz99PPzCrVS2o5agXFbJpWu3nA48blu0sy23sFr+9cprqo0+cHcInX1UpKMK8GAPeLRJturFFyTIG/dT8qQSkG9GKY5iL0ysLfdU6oVpmNQK6gDQCwiChmN6f4GknPjlUoP/AE1KT7C0DJv7K5Yj7t51vooBQr42MV7F2jG2XOzWlRGhBiyjjJofgVFkm/somBdt1Dg2BqkmAGIcDTrWsqpY5oIV/eFqU/R1WvDgcbNj8B9odTxszulXtFcmpfsz940pG3fSU16XF4Y+7/IIX+ORuTNDDSWxFVxmfznKNBEniDFgO6Dc6xXDMV2h8UfRMtLxDoJOkTn5x5wAOOEgCgqYHIcMONgmOnRzhBpgU1iwYDxGWClDlVNg6nVP9oBSdNzBFLAI0/aIUk/Si2G+K8AS6n+KlqGoqoDQ9R1jP0hRqTuaekXrAVusGjZzJ3RqOt4Z4owZKlpcaSEZqZ06kE7wppWpEFJzC8EWcVKDnFlDcaxJew8CwBPjAzE2ylJ/YQ3wC74HxrLzQ7F+iV6AmgB9d4LKlVsXSrMjUEGqk+mojByi9f7xfOC+OXGCGpglxrQHdP1Ec+T/AJ0v7SUnI/GaMxjQNA5auiwO6ehroYdVKICioVvpSlAeYEMuYe24jtWKKQsVUnVJ8ORiNLvrY1qtnkfib+ojjdaZXRFnJQpUFG53VT6QyglSgk2+kWpAQ4moIUkxHVJJzHlsOUVnJ0CeiI1RRCdhHDk+gKy15R7ODs0k8/kP8EUqYmqErJsKmKYsW1thWRSXKefGdpP6kk+oiHiWMKJKGvNQFfStvWM1mOMXBVSSCSrQprYfWOZjFH3lJBWQFAWApTyjf/Jt7oV5tdItrrzLZK3nwiupQczquhcPw/7QIio49lpc/wDs5QLcoR2jpKjXY1NVH2iFL8HNvAHMQeZNz5GCWG8FNIWA44co1ygVp/nhF5cT0hKVPtgKexrEZ5VHHlkGn3bYyppsAlOtILYL9msw4MykZRXc613AGsajw+zINkBrswa6qAzctxrTl6GLWywNVWOtuo5GH9IvozzC/s1YSauLKxtlGUAg3rvFlw/heVbTRDSanQnve50g+lJpWtTodPbcD/PH0JtSlzQgj/PnG8UZshy8slIplA8Bb20jtlrKq4rXfU78vKJJaNu758/oYRYOvXncesNozZDp+WltrA/LT6Rw4gmhqR7j/OnWJbjZrYivX6CPFJB+I1pawgBERYrel67R4yDSlanzESFJHWkchA1oaeUGjSM4jMDmSlQ3CgDAh3heQUaqk2a9EhPsml4PqSm9ATHFf0j3jNG7PlqYdzqJJ1j1A/wxHC4dQd4ojGSEnzh1k35eGsRmlk6w+26QaCggbMJzCaHl43MHMPUCbgnqbD0ivMuGsWXCF02HnX6xFlNFlw8JNKH9hBdUmkitR5fWKvnpcAe/1iXLTyunv9Ym2MkjrEWkJrQfvFIx5ytYtuKzppYJ9/rFIn3SSaxmzdIEBqO0tx2VR5nighYeE+JnpRYAOZs/Eg/McjGryk4zMoDjZudR+xEYWw4aiC+F4u6y4lTaqXuNj4iObNiVFIpo1JTK5clbQt+Ns6dSmJctiCXRVPmNxA9eKLUgKKU1oDv9YBzM4pJDiaBR1pUA+VYjEd6HdJBbHHwpJAOgp66xQ+IEEtlKbZrFR0A3g8maK1EqANid/rAaYbEw8Ur+FOiU2Ed8LiiFPbKc6ltod1OdfNXwjwTv5w5hAdcdBupRpf8AzaLLj2FtIbOVPvFz4Gw5lEshQbSVKAJUa1+ca66MSB+FII7rndVTunQH9oDmdmk1cWkhJUQUmlbbERdZp0VpkSRXcH6xAxSazBQKEfy+R2JFdYilsry0ZzinEzriiEqKUg2A+dYNYB9pc7L0BX2qPyrv/wCWvzijvihPjDYVHQlok2fSPD32mSMzQLHYuUoQs28iNYurU2CAU5SDpT5x8eIcIiwYJxXOMEdm8oDkTUe8bszR9QKWeZMeZhS+u0ZbwtxtNu0zlB/2m/vF5ViiiAcqa+f1jU9itBZSQADWPC0rW5gQjFF00Tvz+sOoxVelE+/1gAJfw5poKx5kI3EQhiKga5U/+X1jlzE1V+FHofrGhsmqIr8XtHgvuYGO4ssaJR6H6w3/AMYc5J9D9YwD/9k=" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"></div><font size="3" color="#CC0000"><br>متأسفانه بر اثر نوسانات شدید قیمت دلار و همچنین کاغذ، قیمت پشت جلد کتاب های چاپ سال 97 بیش از دو برابر سال 1396 شده است. این درحالی است که قیمت کتاب های چاپ شده از حدود مهر ماه 1397 به بعد بیش از سه برابر سال 1396 شده است.</font><font color="#CC0000"><br><br><font size="3">این موضوع بازار کتاب و کتابخوانی را بسیار تحت الشعاع قرار داده است. لذا قیمت های درج شده در سایت مربوط به روز چاپ کتاب می باشد و چنانچه چاپ کتابی به اتمام رسیده باشد، قیمت پشت جلد چاپ های بعدی بین 2 تا 4 برابر چاپ اول خواهد بود.</font><br><br><font size="3">مدیر مسئول انتشارات شبنما<br><br><br>اخبار مرتبط:<br></font></font><br><h3><a href="http://radiogoftegoo.ir/newsdetails/?m=175103&amp;n=279945" target="_blank" title="">نوسانات تصاعدی کاغذ به قیمت بیکاری ناشران تمام می شود،،، کلیک کنید.</a></h3><p><br></p><h1 class="Htags"><font size="3"><a class="title" href="https://www.yjc.ir/fa/news/6644238/سایه-سنگین-نوسانات-نرخ-ارز-بر-قیمت-کاغذ-و-مقوا"><font size="2">سایه سنگین نوسانات نرخ ارز بر قیمت کاغذ و مقوا،،، کلیک کنید.</font><br></a></font></h1><p><br></p><p><br></p><font size="3"> </font></div> text/html 2018-11-08T09:52:32+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) کتاب « راسخون 3 : راه امام » توسط انتشارات شبنما چاپ شد http://shabnama96.mihanblog.com/post/92 <br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8342133234/Rasekhoon3_Rahe_Emam_03.jpg" alt="" hspace="0" height="430" align="bottom" width="430" vspace="0" border="0"></div><br><br><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8342133592/Rasekhoon3_Rahe_Emam_01.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315426118/Download_01.jpg" alt="" hspace="0" height="117" align="bottom" width="469" vspace="0" border="0"></a></div><br><font size="3"><br></font><div align="right"><br><font size="4">نام کتاب:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راسخون3: راه امام... ، بیانات مقام معظم رهبری<br><font color="#CC0000">گردآوری: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صدیقه رحماندوست</font><br>ناشر:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبنما<br><font color="#990000">تعداد صفحات:&nbsp; 45 صفحه</font><br>قطع:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جیبی<br><font color="#990000">قیمت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 9000 تومان</font><br>تلفن تماس: &nbsp; &nbsp; 09127564990<br><br></font></div><font size="4"><br></font><br> <br> text/html 2018-11-04T03:42:43+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) انتشارات شبنما چاپ کرد: الفبای فرهنگ 1 : مفهوم شناسی فرهنگی http://shabnama96.mihanblog.com/post/89 <br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8341251476/Alefbaye_Farhang_Tahernejad_01.jpg" alt="" hspace="0" height="665" align="bottom" width="474" vspace="0" border="0"></div><br><br><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8341251684/Alefbaye_Farhang_Tahernejad_01.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315426118/Download_01.jpg" alt="" hspace="0" height="117" align="bottom" width="469" vspace="0" border="0"></a></div><br><font size="3"><br></font><div align="right"><br><font size="4">نام کتاب:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الفبای فرهنگ 1 : مفهوم شناسی فرهنگی<br><font color="#CC0000">نویسنده: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; امید طاهرنژاد</font><br>ناشر:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبنما<br><font color="#990000">تعداد صفحات:&nbsp; 48 صفحه</font><br>قطع:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جیبی<br><font color="#990000">قیمت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 9000 تومان</font><br>تلفن تماس: &nbsp; &nbsp; 09127564990<br><br></font></div><font size="4"><br></font><br> text/html 2018-11-02T03:34:40+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) انتشارات شبنما چاپ کرد: اصول متره و برآورد پروژه ویژه دانشجویان عمران و معماری http://shabnama96.mihanblog.com/post/88 <br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8341251976/Osoole_Metreh_Basharee_Moghaddam_01.jpg" alt="" hspace="0" height="675" align="bottom" width="479" vspace="0" border="0"></div><br><br><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8341252334/Osoole_Metreh_Basharee_Moghaddam_01.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315426118/Download_01.jpg" alt="" hspace="0" height="117" align="bottom" width="469" vspace="0" border="0"></a></div><br><font size="3"><br></font><div align="right"><br><font size="4">نام کتاب:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اصول متره و برآورد پروژه ویژه دانشجویان عمران و معماری<br><font color="#CC0000">نویسنده: &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; زینب بشری مقدم</font><br>ناشر:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبنما<br><font color="#990000">تعداد صفحات:&nbsp; 80 صفحه</font><br>قطع:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وزیری<br><font color="#990000">قیمت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 19000 تومان</font><br>تلفن تماس: &nbsp; &nbsp; 09127564990<br><br></font></div><font size="4"><br></font><br> text/html 2018-10-31T19:14:22+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) انتشارات شبنما چاپ کرد: مدیریت دانش: نظریه ها و مدل ها http://shabnama96.mihanblog.com/post/91 <div align="center"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8341448334/Modeereeyate_Danesh_01.jpg" alt="" align="bottom" width="463" vspace="0" border="0" hspace="0" height="653"><br><br><br></div><br><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8341448392/Modeereeyate_Danesh_01.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315426118/Download_01.jpg" alt="" align="bottom" width="469" vspace="0" border="0" hspace="0" height="117"></a></div><br><font size="3"><br></font><div align="right"><br><font size="4">نام کتاب:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدیریت دانش: نظریه ها و مدل ها<br><font color="#CC0000">نویسنده: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; دکتر شهلا سهرابی و روح اله فلاح</font><br>ناشر:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبنما<br><font color="#990000">تعداد صفحات:&nbsp; 199 صفحه</font><br>قطع:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وزیری <br><font color="#990000">قیمت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 28000 تومان</font><br>تلفن تماس: &nbsp; &nbsp; 09127564990<br><br></font></div><font size="4"><br></font><br> <br> text/html 2018-10-31T02:42:33+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) انتشارات شبنما چاپ کرد: اصول سرپرستی و مدیریت http://shabnama96.mihanblog.com/post/90 <br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8341251350/Osool_Sarparastee_Mahmoodee_1.jpg" alt="" hspace="0" height="592" align="bottom" width="417" vspace="0" border="0"></div><br><br><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8341251468/Osool_Sarparastee_Mahmoodee_1.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315426118/Download_01.jpg" alt="" hspace="0" height="117" align="bottom" width="469" vspace="0" border="0"></a></div><br><font size="3"><br></font><div align="right"><br><font size="4">نام کتاب:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اصول سرپرستی و مدیریت<br><font color="#CC0000">نویسنده:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حدید محمودی</font><br>ناشر:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبنما<br><font color="#990000">تعداد صفحات:&nbsp; 139 صفحه</font><br>قطع:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وزیری<br><font color="#990000">قیمت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 20000 تومان</font><br>تلفن تماس: &nbsp; &nbsp; 09127564990<br><br></font></div><font size="4"><br></font><br> text/html 2018-10-29T14:31:12+01:00 shabnama96.mihanblog.com انتشارات شبنما (انجام کلیه امور مربوط به کتاب) انتشارات شبنما چاپ کرد: مبانی عربی دانشگاهی http://shabnama96.mihanblog.com/post/87 <br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8341250842/Arabee_Daneshgahee_Nafeesee_01.jpg" alt="" hspace="0" height="723" align="bottom" width="506" vspace="0" border="0"></div><br><br><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8341250842/Arabee_Daneshgahee_Nafeesee_01.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315426118/Download_01.jpg" alt="" hspace="0" height="117" align="bottom" width="469" vspace="0" border="0"></a></div><br><font size="3"><br></font><div align="right"><br><font size="4">نام کتاب:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مبانی عربی دانشگاهی<br><font color="#CC0000">نویسنده: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; مرضیه نفیسی</font><br>ناشر:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبنما<br><font color="#990000">تعداد صفحات:&nbsp; 94 صفحه</font><br>قطع:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وزیری <br><font color="#990000">قیمت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 17000 تومان</font><br>تلفن تماس: &nbsp; &nbsp; 09127564990<br><br></font></div><font size="4"><br></font><br>